potencjałem jonizacji

Encyklopedia PWN

fiz. stosunek energii potrzebnej do oderwania określonego elektronu z atomu lub cząsteczki (energia jonizacji) do wartości ładunku elektronu;
energia potrzebna do oderwania najsłabiej związanego elektronu od obojętnego atomu lub cząsteczki;
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
fiz. detektor cząstek naładowanych;
zespół połączonych ze sobą procesów i zjawisk elektrycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej;
badania wzbudzeń i jonizacji atomów w wyniku zderzeń z elektronami przeprowadzane, począwszy od 1913, przez fizyków niemieckich J. Francka i G. Hertza (1925 Nagroda Nobla);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia