fotojonizacja
 
Encyklopedia PWN
fotojonizacja,
jonizacja atomów (cząsteczek) pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego o energii fotonów co najmniej równej energii jonizacji tych atomów (cząsteczek).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia