egzystencja
 
Encyklopedia PWN
egzystencja
[łac. existere < ex ‘na zewnątrz’ i sistere ‘stać, znajdować się’],
termin filozoficzny odnoszący się do istnienia, definiowany zależnie od epoki i tradycji filozoficznej.
Przeciwieństwo istoty (esencji); pierwotnie termin egzystencja oznaczał to, co się przejawia; w niektórych wersjach tomizmu egzystencję utożsamiano z bytem zbudowanym z istnienia i istoty; w filozofii współczesnej podstawowe pojęcie egzystencjalizmu, który zwęża je, rozumiejąc przez egzystencję swoisty sposób istnienia właściwy jedynie człowiekowi, egzystencję łączy się z projektowaniem własnego bytu na zewnątrz, z wolnością wyboru, świadomością narodzin i śmierci, w tym sensie dana jest jedynie człowiekowi, jest faktem pierwotnym, nie może być wywiedziona z koncepcji idei, istoty czy konieczności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia