egzocytoza
 
Encyklopedia PWN
egzocytoza
[gr. éxō ‘na zewnątrz’, kýtos ‘komórka’],
biol. proces transportu i uwalniania przez komórki eukariotyczne do przestrzeni pozakomórkowej zawartości pęcherzyków;
podczas egzocytozy są uwalniane m.in. produkty aktywności syntetycznej komórki (np. wydzielane z pęcherzyków synaptycznych), szkodliwe lub trujące produkty przemiany materii (np. zawarte w wakuolach tętniących) oraz nie strawione resztki pokarmowe (np. usuwane z wakuol pokarmowych); w trakcie egzocytozy pęcherzyki są transportowane w kierunku błony komórkowej, ich błony łączą się z błoną komórkową, a zawartość pęcherzyków jest uwalniana poza komórkę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia