dziennik
 
Encyklopedia PWN
dziennik,
czasopismo o charakterze ogólnoinformacyjnym, ukazujące się częściej niż 2 razy w tygodniu, często utożsamiane z gazetą i mające jej cechy gatunkowe.
W pol. terminologii prasowej pojęcie dz. pojawiło się w końcu XVIII w. („Dziennik Patriotycznych Polityków” 1792–98), wcześniej oznaczało wyłącznie pamiętnik bądź wspomnienia; od poł. XIX w., wraz z rozwojem prasy, rozpoczął się proces różnicowania dz. (gazet) w zależności od pełnionych przez nie funkcji — dz. informacyjne, informacyjno-publicyst., polit., rządowe, partyjne, gosp., poranne, wieczorne, lokalne, ogólnokrajowe, masowe (brukowe, bulwarowe, sensacyjne), międzynar., ilustrowane (tabloidy); wpływa to na różnice w nakładach, oscylujących od kilku tys. egz. (dzienniki lokalne) do kilku mln (masowe), przy zachowaniu wspólnych cech gatunkowych (format, szata graficzna, wielkość druku, oprawa ilustracyjna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia