dostosowanie
 
Encyklopedia PWN
dostosowanie, ang. fitness,
biol. termin z zakresu teorii ewolucji i genetyki populacji, określający różnice między przeżywaniem i rozrodczością poszczególnych osobników w populacji.
dostosowanie wyznacza tempo wzrostu liczebności danego fenotypu w porównaniu do maksymalnego tempa wzrostu liczebności jakiegokolwiek fenotypu w populacji; osobniki o identycznym fenotypie mają takie samo dostosowanie niezależnie od ich rzeczywistego sukcesu reprodukcyjnego, który zależy nie tylko od cech fenotypowych osobnika, ale również od wydarzeń losowych w środowisku; ponieważ fenotyp osobnika jest w znacznej mierze determinowany przez jego genotyp, dostosowanie charakteryzuje też dziedziczną zmienność osobniczą, której zróżnicowanie stanowi warunek działania doboru naturalnego; wskutek działania doboru naturalnego w populacji rośnie udział osobników o wyższym dostosowaniu w danym środowisku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia