doktryna nullifikacji
 
Encyklopedia PWN
doktryna nullifikacji, doktryna unieważnienia,
amerykańska doktryna polityczna przyznająca władzom stanowym prawo do odrzucenia (unieważnienia, łacińskie nullificatio ‘unieważnienie’, ‘skasowanie’) na podległym im terytorium ustaw Kongresu federalnego uznanych za sprzeczne z Konstytucją Stanów Zjednoczonych z 1787, a nawet do wystąpienia z Unii.
Sformułowana 1832 przez wiceprezydenta J.C. Calhouna; użyta przez niego jako argument w sporze o unieważnienie przez Karolinę Południową protekcyjnej taryfy celnej 1828; odwoływała się do zasady opracowanej przez Th. Jeffersona i J. Madisona, zastosowanej po raz pierwszy 1798; doktryna nullifikacji stosowana do 1861 (po raz ostatni jako uzasadnienie secesji stanów Południa), nie stała się obowiązującym prawem; ugruntowana po wojnie secesyjnej zasada supremacji władz federalnych nad stanowymi unieważniła ją ostatecznie.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia