demitologizacja
 
Encyklopedia PWN
demitologizacja
[łac.-gr.]:
1) obalenie mitu, pozbawienie go autorytatywności;
2) postulat w hermeneutyce bibl., aby przy kryt. interpretacji Nowego Testamentu odróżniać istotną treść Słowa Bożego od mitycznej szaty językowej wynikłej z mentalności autorów i w ogóle ludzi owych czasów (demityzacja); w ujęciu R. Bultmanna, który wprowadził pojęcie demitologizacji, Biblia posługuje się językiem mitycznym i prymitywnymi wyobrażeniami o świecie, człowieku i Bogu (ingerencje sił nadprzyrodzonych w świat, apokaliptyczna eschatologia itd.); zainspirowany filozofią M. Heideggera, a zwłaszcza jego pojęciem autentycznej egzystencji, Bultmann zaproponował ściśle egzystencjalną interpretację orędzia bibl. (kerygmatu), podkreślającą uobecnienie zbawienia w wierze i sakramentach; metoda Bultmanna spotkała się z dość powszechną krytyką, zarzucano mu m.in. bezpodstawną negację historyczności tekstów bibl., absolutyzowanie współcz. idei filoz., przecenianie różnic między dawnym a obecnym sposobem myślenia ludzkiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia