czynnik zadrzewienia
 
Encyklopedia PWN
czynnik zadrzewienia, zadrzewienie,
leśn. iloraz rzeczywistej miąższości drzewostanu na 1 ha i miąższości tablicowej, odczytanej dla danego gatunku, wieku i bonitacji siedliska;
czynnik zadrzewienia charakteryzuje wykorzystanie przez drzewostan zdolności produkcyjnych siedliska; wyzyskiwany głównie w urządzaniu lasu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia