zasobność drzewostanu
 
Encyklopedia PWN
zasobność drzewostanu, zamożność drzewostanu,
miąższość (objętość) drewna w przeliczeniu na 1 ha lasu;
zasobność drzewostanu określa się na podstawie pomiaru wszystkich lub pewnej liczby drzew, wg zasad dendrometrycznych, albo odczytuje z tablic, po określeniu bonitacji siedliska, składu gatunkowego, wieku drzewostanu i czynnika zadrzewienia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia