czułość metody analitycznej
 
Encyklopedia PWN
czułość metody analitycznej,
stosunek zmiany wartości sygnału analitycznego do odpowiadającej jej zmiany stężenia lub masy oznaczanego składnika;
sygnałem analitycznym może być dowolna wielkość rejestrowana, np. masa strąconego osadu, natężenie prądu; na wykresie analitycznym, będącym graficznym przedstawieniem zależności Y = a + bc, gdzie Y — sygnał, a — sygnał dla ślepej próby, c — stężenie składnika, parametr b określa czułość metody analitycznej; niekiedy czułością metody analitycznej nazywa się najmniejszą różnicę stężeń możliwą do rozróżnienia daną metodą. Czułość metody analitycznej nie powinna być utożsamiana z wykrywalnością lub granicą wykrywalności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia