ślepa próba
 
Encyklopedia PWN
ślepa próba, próba zerowa,
chem. próba wykonana w identycznych warunkach i z tymi samymi odczynnikami, jak analiza badanego materiału, lecz bez dodawania oznaczanego składnika (analitu);
ś.p. zwykle pozwala na ustalenie i uwzględnienie obecności analitu w używanych odczynnikach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia