cykl
 
Encyklopedia PWN
cykl
[łac. < gr. kýklos ‘koło’],
w chronologii historycznej okres, po którym pewne zjawiska powtarzają się;
w średniowieczu do układania kalendarza kościelnego służyły: 1) cykl słoneczny, liczący 28 lat, po których upływie dni tygodnia przypadały na te same dni miesiąca; 2) cykl księżycowy (wprowadzony w V w. p.n.e. przez Ateńczyka Metona), liczący 19 lat, po których fazy księżyca przypadają na te same dni roku; 3) cykl wielkanocny otrzymywany z iloczynu obu poprzednich, liczący 532 lata (28 × 19), po których upływie powtarzają się daty Wielkanocy i świąt ruchomych; był znany w V w. Badania rachuby czasu zapoczątkował anglosaski mnich Beda.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia