słoneczny

Encyklopedia PWN

Słońce wraz z otaczającą je i związaną z nim grawitacyjnie materią w postaci planet z ich księżycami, planetoid, komet i meteoroidów, a także pyłu i gazu wypełniających przestrzeń międzyplanetarną.
Słoneczny Brzeg, Słynczew briag,
miejscowość wypoczynkowa we wschodniej Bułgarii, w obwodzie Burgas, nad M. Czarnym, 6 km na północ od Nesebyru;
urządzenie do absorpcji promieniowania słonecznego i wykorzystywania jego energii do podgrzewania nośnika ciepła (wody, oleju, powietrza);
strumień naładowanych elektrycznie cząstek wypływających z korony słonecznej w przestrzeń międzyplanetarną;
czas mierzony położeniem Słońca;
okresowe zmiany na powierzchni i w atmosferze Słońca, wywołane wynurzaniem się pola magnet. z jego wnętrza, któremu towarzyszy zwiększona aktywność słoneczna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia