kolektor słoneczny
 
Encyklopedia PWN
kolektor słoneczny,
urządzenie do absorpcji promieniowania słonecznego i wykorzystywania jego energii do podgrzewania nośnika ciepła (wody, oleju, powietrza);
kolektory słoneczne są stosowane do ogrzewania budynków oraz w elektrowniach słonecznych pracujących metodą heliotermiczną. W zależności od budowy kolektory słoneczne dzieli się na płaskie (w których promieniowanie absorbuje bezpośrednio płaski element pochłaniający promieniowanie słoneczne — absorber) oraz skupiające (zwane też koncentratorami) — ze zwierciadlanymi koncentratorami parabolicznymi, rynnowymi lub talerzowymi, skupiającymi promieniowanie na zbiorniku nośnika ciepła; kolektory słoneczne skupiające są zwykle wyposażone w układy do śledzenia pozornego ruchu Słońca. Uzyskiwane temperatury nośnika wynoszą: do 80–90°C — w kolektorach słonecznych płaskich, do 400°C — w kolektorach słonecznych rynnowych, do 750°C w kolektorach słonecznych talerzowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia