księżycowy

Encyklopedia PWN

miner., rzem. artyst. skaleń potasowy, najczęściej adular, z domieszką skalenia sodowego (albitu) w formie delikatnych, prawidłowo ułożonych warstewek, odznaczający się charakterystyczną poświatą w postaci białych, niebieskobiałych lub srebrzystoniebieskich pasemek;
seria amerykańskich statków kosmicznych przeznaczonych do realizacji załogowych lotów na Księżyc, także nazwa programu tych lotów oraz programu badań przeprowadzonych na Księżycu przez astronautów i przyrządy dostarczone na jego powierzchnię w lądownikach statków Apollo.
kalendarz
[łac.],
system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu;
Lunar Prospector
[lụ:nər prospẹktər],
amer. próbnik kosm. przeznaczony do badań Księżyca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia