indykcja
 
Encyklopedia PWN
indykcja
[łac.],
cykl 15-letni często stosowany w datacji źródeł średniowiecznych;
datując, zaznaczano tylko miejsce, jakie zajmował dany rok w bieżącym cyklu indykcyjnym; były 3 rodzaje i.: gr., zw. też bizant., bedańska (Beda Czcigodny) i rzym. lub pontyfikalna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia