chór
 
Encyklopedia PWN
chór
[łac. chorus ‘zespół śpiewaków albo tancerzy’ < gr. chorós ‘taniec rytualny ze śpiewem’],
pierwotnie zespół śpiewaków i tancerzy biorących udział w obrzędach ku czci Dionizosa;
przekształcenia chóru wiązały się z przejściem liryki chóralnej (dytyramb) w formę dramatu; z czasem pieśni chóru stały się ważnym elementem kompozycyjnym tragedii (parodos, stasimon, exodos), częściowo także komedii (parabaza); w dramacie antycznym chór uczestniczył w akcji (Ajschylos), komentował i osądzał zdarzenia (Sofokles), wnosił komentarz liryczny (Eurypides); w dramacie nowoż. pełnił m.in. funkcję stylizacyjną (Odprawa posłów greckich J. Kochanowskiego), nastrojowo-liryczną (S. Wyspiański), parodystyczną (Kartoteka T. Różewicza); bywa też zastępowany przez komentatora lub narratora.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia