cenzor
 
Encyklopedia PWN
cenzor, censor
[łac. censeo ‘oceniać’, ‘szacować’],
jeden z 2 urzędników rzymskich wybieranych od 443 p.n.e., zazwyczaj co 5 lat, w celu przeprowadzenia cenzusu;
przeprowadzali spis ludności i sporządzali listę obywateli rzymskich (cenzus) z podziałem na centurietribus, sprawowali nadzór nad majątkiem i finansami państwa; od 312 p.n.e. ustalali listę senatorów (lectio senatus) i nadzorowali moralność obywateli; urząd cenzora pierwotnie zastrzeżony dla patrycjuszy, od połowy IV w. p.n.e. był piastowany również przez plebejuszy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia