Antoniusz Marek
 
Encyklopedia PWN
kwestor 114; pretor 102; konsul 99 r.; cenzor 97 r.; powierzono mu (102) nadzwyczajne dowództwo (praetor pro consule) w wojnie z piratami w Cylicji; sprawował je aż do swego triumfu (100); brał wielokrotnie udział w procesach sądowych zarówno jako oskarżony, jak też w roli oskarżyciela lub obrońcy (114 bronił się w sławnym masowym procesie o złamanie ślubów czystości przez westalki); w I wojnie domowej stanął po stronie Sulli, zginął zabity przez stronników Mariusza i Cynny. Zdaniem Cycerona, który wykorzystał postać M.A. w dialogu O mówcy (De oratore), był on najwytworniejszym mówcą swoich czasów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia