kwestor
 
Encyklopedia PWN
kwestor
[łac. quaestor ‘śledczy’ < quaerere ‘śledzić’, ‘odnajdywać’],
w starożytnym Rzymie niższy urzędnik;
kwestorzy (quaestores), początkowo mianowani przez konsulów, byli ich pomocnikami; od 421 p.n.e. — 4 kwestorów (w tym 2 kwestorów plebejskich) wybieranych przez komicje trybusowe, od połowy I w. p.n.e. (u schyłku republiki) — 40 kwestorów; ich kompetencjom podlegały głównie sprawy finansowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia