cursus honorum
 
Encyklopedia PWN
cursus honorum
[łac.],
zasada regulująca kolejność i wiek piastowania urzędów w starożytnym Rzymie;
od 180 p.n.e. uregulowana prawnie (lex Villia annalis); za czasów republiki kolejnymi szczeblami kariery senatorskiej były: kwestura, edylat (kurulny albo plebejski) lub trybunat plebejski, pretura, konsulat, cenzura; w czasach cesarstwa rzymskiego oprócz cursus honorum senatorskiego (dawne republikańskie urzędy, namiestnictwa prowincji) pojawiły się również cursus honorum ekwickie (funkcje oficerskie, urzędy prokuratorskie, prefektury).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia