bariony
 
Encyklopedia PWN
bariony
[gr. báros ‘ciężar’, iṓn ‘idący’],
cząstki (cząstki elementarne) o spinie połówkowym (fermiony) zdolne do oddziaływań silnych;
oddziałują także elektromagnetycznie i słabo; należą (obok mezonów) do hadronów; w skład barionów wchodzą 3 kwarki oraz morze gluonów i par kwark–antykwark; do barionów należą m.in. proton i neutron; barionowa liczba, liczba kwantowa definiowana jako różnica między liczbą barionów i liczbą antybarionów w danym układzie fiz. (liczba barionowa każdego barionu jest równa +1, antybarionu –1, fotonu, leptonów, mezonów 0; kwarkom przypisuje się ułamkowe liczby barionowe); liczba barionowa dowolnego układu odosobnionego jest wielkością stałą i nie zmienia się w procesach np. powstawania lub rozpadu barionów (tzw. zasada zachowania liczby barionowej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia