autogamia
 
Encyklopedia PWN
autogamia
[gr. autós ‘sam’, gámos ‘małżeństwo’],
biol. u pierwotniaków proces połączenia się jąder komórkowych, które powstały w wyniku redukcyjnego podziału jądra komórki macierzystej;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia