arcykapłan
 
Encyklopedia PWN
arcykapłan
[gr. archḗ ‘pierwszeństwo’, średniow. łacina capellanus],
hebr. ha-kohen ha-gadol,
zwierzchni urząd kapłański nad świątynią i kultem;
istniał w judaizmie, gdzie pierwszym a. był Aaron, oraz w religiach hellenistycznych — w Rzymie a. (archiereus) był tytułem równorzędnym z pontifex maximus; w Nowym Testamencie autor Listu do Hebrajczyków odnosi tytuł a. do Jezusa z Nazaretu, porównując jego ukrzyżowanie do starotestamentowej ofiary składanej jedynie przez a.; Ojcowie Kościoła wspominają a. Jezusa przy okazji omawiania powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia