arbitraż międzynarodowy
 
Encyklopedia PWN
arbitraż międzynarodowy, rozjemstwo międzynarodowe,
rozstrzyganie sporów między państwami przez arbitrów (rozjemców) międzynarodowych wybranych zgodnie z normami prawa.
Poddanie się arbitrażowi międzynarodowemu wymaga zgody stron sporu, wyrażonej po powstaniu sporu, w umowie zw. kompromisem lub przed powstaniem sporu — w traktacie arbitrażowym albo w tzw. klauzuli arbitrażowej zawartej w umowie międzynar.; klauzula taka dotyczy sporów w stosowaniu i interpretacji danej umowy; zagadnienie arbitraż międzynarodowy reguluje I konwencja haska z 1907; powołała ona Stały Trybunał Arbitrażowy; wyrok arbitrażowy jest dla stron wiążący; arbitraż międzynarodowy ma wiele cech wspólnych z sądownictwem międzynarodowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia