Stały Trybunał Arbitrażowy (Rozjemczy)
 
Encyklopedia PWN
Stały Trybunał Arbitrażowy (Rozjemczy), fr. Cour permanente d’arbitrage,
organ międzynar. utworzony na mocy konwencji haskiej z 1899, utrzymany przez konwencję haską z 1907, reprezentowany przez stałe Biuro Międzynar. w Hadze, pełniące funkcje kancelarii Trybunału i kierujące sprawami adm. i archiwum;
rozstrzyga spory między państwami za pośrednictwem sędziów przez nie wybranych zgodnie z zasadą poszanowania prawa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia