aparat państwowy
 
Encyklopedia PWN
aparat państwowy,
ogół zorganizowanych hierarchicznie podmiotów powołanych do realizacji zadań państwa na całym jego terytorium i wobec wszystkich osób podlegających jego władzy.
W szerokim rozumieniu aparat państwowy jest utożsamiany z całokształtem organów państwowych; niekiedy zalicza się do niego wszystkie podmioty, które podejmują czynności mające znaczenie dla funkcjonowania państwa (także np. wyborców, ogół uprawnionych do udziału w referendum); to szerokie ujęcie zaciera granice między aparatem państwowym a społeczeństwem; obecnie najczęściej jest akceptowane stanowisko uznające, że aparat państwowy obejmuje organy państwowe i in. jednostki i urządzenia organizacyjne, tj. przedsiębiorstwa i zakłady publiczne, instytucje, formacje (np. siły zbrojne, policja) działające za pomocą właściwych sobie metod, wyposażone w możliwość stosowania środków władczych lub wykonujące czynności techniczne i faktyczne.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia