organ państwa
 
Encyklopedia PWN
organ państwa,
wyodrębniona prawnie osoba lub grupa osób wyposażonych w określone kompetencje, uprawniające do wykonywania zwierzchniej władzy państwowej;
organy państwowe dzielą się na organy władzy ustawodawczej, wykonawczej sądowniczej i kontrolnej; rozróżnia się organy państwa naczelne, centralne, terenowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia