analizator dźwięku
 
Encyklopedia PWN
analizator dźwięku,
urządzenie do przeprowadzenia analizy dźwięku polegającej na rozkładzie złożonego sygnału dźwiękowego na składowe dźwięki proste, czyli uzyskaniu widma sygnału.
Tradycyjnymi analizatorami dźwięku są układy analogowe, w których po odebraniu dźwięku (za pomocą mikrofonu) i zamianie go na sygnał elektryczny stosuje się bądź układ selektywnych filtrów równoległych o określonych pasmach częstości przepuszczania (np. tercjowych lub oktawowych), które wydzielają z dźwięku analizowanego poszczególne składowe, bądź też układ heterodynowy, w którym sygnał analizowany jest „zdudniany” z sygnałem podawanym z generatora wewn. o przestrajanej odpowiednio częst. z zachowaniem stałej szerokości pasma przepuszczania; współczesne analizatory dźwięku wykorzystują cyfrową obróbkę sygnału dźwiękowego za pomocą układów komputerowych wykorzystujących procedurę FFT (ang. Fast Fourier Transform; szybka transformata Fouriera); sygnał analizowany podlega procesowi próbkowania dostatecznie gęsto w krótkich przedziałach czasu i zgodnie z procedurą FFT oblicza się poszczególne przyczynki w pasmach (przedziałach) częstości do uzyskania całego widma dźwięku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia