analiza rentgenospektralna
 
Encyklopedia PWN
analiza rentgenospektralna,
metoda analizy chem. polegająca na badaniu charakterystycznego widma rentgenowskiego;
położenie (rentgenospektralna analiza jakościowa) i natężenie (rentgenospektralna analiza ilościowa) linii widma bada się za pomocą spektrografu rentgenowskiego; do celów szybkiej przemysłowej a.r. są stosowane spektrometry (rentgenowskie), z których wielokanałowe, tzw. kwantometry rentgenowskie, umożliwiają oznaczenie w badanej próbce jednocześnie kilku pierwiastków.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia