amoralizm
 
Encyklopedia PWN
amoralizm
[gr. a- ‘nie’, łac. moralis ‘obyczajny’],
pogląd etyczny negujący obowiązującą moc jakichkolwiek norm i nakazów moralnych oraz kwestionujący możliwość (zasadność, słuszność) oceny czynów z punktu widzenia kryteriów etycznych;
także neutralność w wartościowaniu (ocenianiu) czynów i faktów oraz postaw ludzkich (niechwalenie i niepotępianie kogoś za to, co myśli, mówi czy czyni); próba życia „poza dobrem i złem” etycznym; bywa też nazywany immoralizmem (ale niekoniecznie jest antymoralizmem występującym aktywnie przeciw etycznej ocenie ludzi i faktów); skrajny amoralizm głosili zwłaszcza M. Stirner, F. Nietzsche; w XX w. amoralizm był przypisywany niektórym filozofom egzystencjalizmu (J.P. Sartre); wyrazicielem amoralizmu w polityce był N. Machiavelli, głoszący prymat polityki nad moralnością (makiawelizm).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia