agrotechnika
 
Encyklopedia PWN
agrotechnika
[gr. agrós ‘rola’, technikós ‘kunsztowny’],
całokształt zabiegów stosowanych w technologii uprawy określonych gat. lub odmian roślin uprawnych (gł.: okopowych, pastewnych, przem., warzywniczych, sadowniczych i zbóż);
obejmuje uprawę roślin oraz uprawę roli, nawożenie, siew (sadzenie), pielęgnację chem. i mech., zbiór, omłot, czyszczenie i przechowywanie płodów rolnych; przez przygotowanie dobrych warunków dla siewu, wschodów i wzrostu roślin, agrotechnika prowadzi do uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości; także grupa dyscyplin nauk. (ogólna uprawa roli i roślin, chemia rolna, szczegółowa uprawa roślin, hodowla roślin i nasiennictwo, ochrona roślin, mechanizacja produkcji roślinnej) związanych z cyklem uzyskiwania roln. surowca roślinnego na gruntach ornych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia