uprawa roślin
 
Encyklopedia PWN
uprawa roślin,
całokształt zabiegów stosowanych w produkcji roślinnej (rośliny zbożowe, okopowe, przem., pastewne, specjalne, warzywnicze i sadownicze) w celu uzyskania możliwie najwyższych plonów roln., o wysokiej jakości odpowiadającej ich przeznaczeniu;
uprawa roślin obejmuje w praktyce zabiegi z zakresu uprawy roli, nawożenia, przygotowania nasion do siewu, siew lub sadzenie roślin, pielęgnowanie roślin, zbiór, omłot, czyszczenie i przechowywanie; także dyscyplina nauk., w której obrębie rozróżnia się ogólną i szczegółową uprawę roślin; ogólna uprawa roślin zajmuje się badaniem wpływu różnych zabiegów uprawowych i zmianowania roślin na środowisko glebowe, ogólnymi zjawiskami wzrostu roślin, zasadami układania płodozmianów, opracowywaniem sposobów przygotowania i oceny materiału siewnego, badaniem różnych metod pielęgnowania, zbioru i przechowywania, metodami zwalczania chwastów, także rejonizacją gat. i odmian roślin, ochroną ekosystemów; szczegółowa uprawa roślin zajmuje się opracowywaniem różnych metod agrotechn. dla poszczególnych gat., a nawet odmian roślin. Oprócz polowej uprawy roślin, dotyczącej produkcji roślinnej na dużych areałach, rozróżnia się ogrodową uprawę roślin, m.in. inspektową i szklarniową. W Polsce prace nauk.-badawcze z zakresu uprawy roślin są prowadzone w wyższych uczelniach roln. oraz instytutach resortowych (Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Inst. Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Inst. Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach k. Warszawy).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Uprawa owsa, Avena sativa, zboża konsumpcyjnego i pastewnego (koło Walewic)fot. B. Lemisiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia