międzyplon
 
Encyklopedia PWN
międzyplon, poplon,
uprawa roślin między 2 plonami, gł. w celu uzyskania trzeciego plonu z tego samego pola w ciągu 2 lat;
roślinami uprawianymi w międzyplonie mogą być rośliny czystych siewów lub mieszanki, uzyskany plon z tych upraw może być pokarmem dla zwierząt, zakiszany lub przeznaczany na przyoranie w celach nawozowych; wyróżnia się: 1) poplon ścierniskowy — roślina lub mieszanka uprawiana po wcześnie zebranych ziemiopłodach (zboża strączkowe itp.) i użytkowana jesienią; 2) poplon ozimy — rośliny ozime wysiewane jesienią, zbierane wiosną na zielonkę przeznaczoną na paszę, rzadziej na zielony nawóz; 3) wsiewka poplonowa — roślina wsiewana wiosną w gł. roślinę zbożową (seradela, koniczyna lub mieszanki z trawami, trawy), użytkowana po zbiorze rośliny głównej jesienią tego samego roku w formie wypasu lub użytkowana kośnie na paszę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia