agronomia
 
Encyklopedia PWN
agronomia
[gr. agronómos ‘zarządzający gruntami (rolnymi)’],
termin określający całość wiedzy teoretycznej i praktycznej o rolnictwie, łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem wiejskim;
przez wiele stuleci miała charakter przepisów technicznych i zaleceń dotyczących uprawy roli i roślin oraz chowu zwierząt; na początku XIX w. w niektórych krajach europejskich (Francja, Wielka Brytania, Rosja, Włochy) termin agronomia stosowany był jako synonim rolnictwa; na ziemiach polskich pierwszą wyższą uczelnią rolniczą był Instytut Agronomiczny. Wraz z rozwojem nauk rolniczych zakres agronomii uległ zawężeniu do uprawy roli i roślin.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia