Zambia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Zambia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1996 Zambia jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję (z prawem do jednej reelekcji), jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Narodowego, o 5-letniej kadencji, liczącego 159 deputowanych (150 wybieranych w głosowaniu powszechnym, 8 — mianowanych przez prezydenta, spiker — wybierany przez członków parlamentu). Izba Wodzów — organ doradczy — składa się z przedstawicieli poszczególnych prowincji i liczy 27 osób. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, powoływany spośród członków Zgromadzenia Narodowego przez prezydenta i przez niego kierowany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia