Walonowie
 
Encyklopedia PWN
Walonowie,
naród zamieszkujący Walonię w południowej Belgii,
za granicą m.in. w USA i Francji; posługują się dialektem waloń. języka fr.; w większości są katolikami; W. są potomkami celtyckich plemion, które zamieszkiwały południowe tereny obecnej Belgii i przyległe do nich tereny Francji. Współcześnie większość z nich jest zatrudniona w rozwiniętym na południe Belgii przemyśle; gł. miastem Walonii jest Liège, w którym zał. w poł. XIX w. Tow. Literatury Waloń., grupujące miejscową inteligencję i miłośników kultury waloń. Długotrwałe konflikty z Flamandami, nasiliły się szczególnie po śmierci króla Baudouina I (1993). W kulturze W. zachowały się niektóre elementy przeszłości, m.in. w budownictwie na wsi i w małych miastach (zwłaszcza w dolinie Mozy), w ubiorze (np. kobiecy szerokoskrzydły czepiec, pasiaste spódnice), w zwyczajach (np. karnawałowe pochody przebierańców).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia