Uniwersytet Londyński
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Londyński, University of London,
największy uniwersytet bryt., utworzony z ponad 50 szkół wyższych typu uniwersyteckiego;
z siedzibą w Londynie i okolicach. Utworzony 1836, jako przeciwwaga dla Uniwersytetu w Cambridge oraz Uniwersytetu w Oksfordzie, był pierwotnie tylko instytucją egzaminującą absolwentów innych bryt. szkół wyższych i college’ów. Początkowo w ramach Uniwersytetu Londyńskiego działały University College (zał. 1828) i Kings College (zał. 1831); 1849 Uniwersytet Londyński otrzymał przywilej egzaminowania i nadawania stopni nauk. absolwentom wyższych uczelni całego imperium bryt.; 1898 został przekształcony w autonomiczny uniw. z 3 wydziałami i z 19 kolegiami (colleges) i szkołami (schools) prowadzącymi zajęcia nauk. i dydaktyczne; pozostał jednak nadal instytucją egzaminującą absolwentów in. uczelni i nadającą im stopnie naukowe. W XX w. dołączano do Uniwersytetu Londyńskiego coraz więcej kolegiów i szkół, m.in. Bedford College (pierwszą uczelnię bryt. nadającą stopnie nauk. kobietom), 9 londyńskich akademii med., 4 kolegia i szkoły składające się na dawne Imperial College of Science and Technology oraz cieszącą się międzynar. prestiżem London School of Economics and Political Science. Uniwersytet Londyński stał się największym uniw. bryt. i jednym z największych na świecie, zachowując dualistyczny charakter (internal studies w ramach właściwego Uniwersytetu Londyńskiego i external studies w ramach szkół afiliowatych przy Uniwersytecie Londyńskim) i obejmując swą działalnością wszystkie nauki (także techn.). W 1971 unowocześniono program nauczania, wprowadzając studia podyplomowe oraz przyłączono liczne instytucje nauk.-badawcze. Po II wojnie świat. na Uniwersytecie Londyńskim pracowało wielu uczonych o świat. sławie, m.in. F.A. von Hayek, K. Mannheim, K. Popper; studiowało tu również i wykładało wielu Polaków. Z Uniwersytetem Londyńskim jest związanych 15 wielkich bibliotek, British Museum, National Gallery, Natural History Museum, Science Museum, Tate Gallery, Muzeum Wiktorii i Alberta oraz British Institute. Zatrudnia 7881 nauczycieli akademickich, kształci 116,3 tys. studentów (2003).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia