Tuvalu. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Tuvalu. Ustrój polityczny.
Wyspy Tuvalu są monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez gubernatora generalnego. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament, o 4-letniej kadencji (15 członków z wyborów powszechnych), wykonawczą —rząd, z premierem wybieranym przez parlament. Na każdej z wysp istnieje Rada Wodzów Plemiennych, decydująca o sprawach lokalnych. Brak partii politycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia