Turowicz Jerzy
 
Encyklopedia PWN
Turowicz Jerzy, ur. 10 XII 1912, Kraków, zm. 27 I 1999, tamże,
brat Andrzeja, redaktor, publicysta, działacz katolicki.
Czł. Stow. Katol. Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” i Pax Romana; 1939 redaktor nacz. chadeckiego dziennika „Głos Narodu”; 1945–53 i od 1956 redaktor nacz. „Tygodnika Powszechnego”, od 1946 współpracownik mies. „Znak”; 1960–90 prezes Społ. Inst. Wydawniczego „Znak”; od 1991 Przewodniczącym Rady Fundacji Stefana Batorego; uczestnik negocjacji Okrągłego Stołu; Chrześcijanin w dzisiejszym świecie (1964), Kościół nie jest łodzią podwodną (1988, wybór publikacji z 1964–87); 1994 odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia