„Znak”
 
Encyklopedia PWN
„Znak”,
miesięcznik rel.-kult.,
wyd. od 1946 w Krakowie (zawieszony 1953–57); inicjator i organizator J. Radkowski; pismo środowiska Znak, które dążyło do odnowy katolicyzmu przez nawiązywanie do fr. personalizmu, myśli posoborowej (Sobór Watykański II), encyklik papieskich; szeroki krąg zagadnień obejmujący dialog między kulturami i światopoglądami (marksizmem, neopozytywizmem), religiami (ekumenizm), obronę wartości etycznych; artykuły na temat teologii i życia rel., nauki, literatury, sztuki i historii; redaktor nacz.: H. Malewska (do 1953 i 1960–73) i S. Stomma (1946–53), J. Woźniakowski (1957–60), B. Cywiński (1973–77), S. Wilkanowicz (1978–96), J. Gowin (1996–2006); w zespole m.in. A. Gołubiew, S. Skwarczyńska, S. Swieżawski, J. Turowicz, J. Woźniakowski, J. Zawieyski.
Bibliografia
A. MICEWSKI Współrządzić czy nie kłamać? Pax i Znak w Polsce 1945–1976, Paryż 1978.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia