Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce,
stowarzyszenie mniejszości żydowskiej w Polsce, zał. 1950 w Warszawie;
siedziba w Warszawie; ma na celu zaspokajanie potrzeb kult. Żydów zamieszkałych w Polsce, zarówno przez pielęgnowanie tradycji, jak też krzewienie współcz. osiągnięć kultury żydowskiej i pol., budzenie i rozwijanie świadomości nar. młodzieży żydowskiej, żydowskiej twórczości lit., artyst. i nauk., działania zmierzające do zachowania i ochrony dziedzictwa hist. Żydów, zwłaszcza zabytków kultury materialnej, cmentarzy i miejsc martyrologii; zrzesza 2,5 tys. czł., ma 14 oddziałów; prezes: A. Hofman (od 2006); wydaje dwutyg. „Słowo Żydowskie”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia