Szkoła Nauk Politycznych
 
Encyklopedia PWN
Szkoła Nauk Politycznych,
prywatna wyższa uczelnia,
zał. 1915 pod nazwą Szkoła Nauk Społ. i Handl., po 1918 przekształcona w Sz.N.P.Szkołę Nauk Politycznych, początkowo dwu-, od 1928 trzyletnia, miała 4 wydziały: nauk polit., nauk społ., nauk finansowo-ekon. oraz administracji państw. i komunalnej (do 1922 także publicystyki i dziennikarstwa); 1939 otrzymała status akademicki jako Akad. Nauk Polit.; 1945 wznowiła działalność; 1946 upaństwowiona i zreorganizowana, miała 4 wydziały: dyplomatyczno-konsularny, adm., nauk społ. i dziennikarstwa; 1948 zreorganizowana ponownie (wydziały: dyplomatyczno-konsularny i społ.-polit.); 1950 przekształcona w Szkołę Gł. Służby Zagr. z 2 wydziałami: dyplomatyczno-konsularnym i handlu zagr.; od 1954 po przeniesieniu wydziału handlu zagr. do SGPiS, uczelnia 1-wydziałowa, nad którą nadzór sprawowało Minist. Spraw Zagr.; kształciła gł. urzędników państw. — pracowników służb konsularno-dyplomatycznych, radców pol. poselstw i ambasad oraz in. pracowników Minist. Spraw Zagr., także central handlu zagr.; istniała do 1959.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia