Szewardnadze Eduard
 
Encyklopedia PWN
Szewardnadze Eduard, ur. 25 I 1928, Mamati, zm. 7 VII 2014, Tbilisi,
polityk gruziński, działacz komunist. i dyplomata ZSRR;
w partii komunist. 1948–VII 1991 (wystąpił z KPZR), m.in. 1957–61 i 1972–85 I sekr. KC KP Gruzji; 1965–72 min. spraw wewn. Gruzińskiej SRR; od 1976 czł. KC, od 1978 zast. czł., a VII 1985–VII 1990 czł. Biura Polit. KC KPZR; VII 1985–XII 1990 min. spraw zagr. ZSRR (podał się do dymisji); III–XII 1990 czł. Rady Prezydenckiej M. Gorbaczowa; po puczu w ZSRR (VIII 1991) min. stosunków z zagranicą (XI–XII 1991); od 1959 deputowany do Rady Najwyższej Gruzji i Rady Najwyższej ZSRR; przywódca Ruchu Reform Demokr.; po obaleniu przez Radę Wojsk. Gruzji prezydenta Z. Gamsachurdii, III–XI 1992 przewodniczący Rady Państwa Gruzji, a od X 1992 jej prezydent; zał. i przywódca (od XI 1993) Gruzińskiego Związku Obywatelskiego; 1995 i 2000 wygrał wybory prezydenckie; XI 2003, po masowych demonstracjach przeciwko sfałszowaniu przez władze wyników wyborów parlamentarnych, zrezygnował z urzędu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia