Świdrygiełło
 
Encyklopedia PWN
imię Bolesław nosił od chrztu dworu litew. 1387; ks. czernihowski 1419–30, przeciwnik unii Litwy z Polską, wielokrotnie od 1402 spiskował przeciwko wielkiemu księciu litew. Witoldowi i Władysławowi Jagielle z Krzyżakami oraz inspirował ich najazdy na ziemie Polski i Litwy; jako wielki ks. dążył do uzyskania (przy pomocy Krzyżaków i Zygmunta Luksemburskiego) korony król.; w wyniku spisku bojarów litew. musiał uchodzić 1431 do Połocka; pozbawiony 1432 tytułu wielkoksiążęcego (na rzecz Zygmunta Kiejstutowicza), podjął próbę opanowania Litwy, co skończyło się klęską Świdrygiełły 1435 nad rz. Świętą (k. Wiłkomierza); usunięty z Wołynia, Podola i Kijowszczyzny, schronił się 1438 na Wołoszczyźnie; od 1442 ks. wołyński, od 1443 pod zwierzchnictwem wielkiego księcia litew. Kazimierza Jagiellończyka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia