Święta
 
Encyklopedia PWN
Święta, Šventoji,
rz. na Litwie, prawy dopływ Wilii;
Położenie w państwie: Litwa
Dopływ rzeki: prawy dopływ rzeki: Wilia
Długość: 249 km
Główne rzeki zasilające: Szyrwinta
Główne miejscowości: Onikszty, Wiłkomierz
wypływa na Pojezierzu Święciańskim; przepływa przez wiele jezior; połączona kanałem z rz. Niewiaża; hydroelektrownie; 1 IX 1435 zwycięstwo wojsk litewskich Zygmunta Kiejstutowicza, z posiłkami polskimi, nad armią litewsko-ruską Świdrygiełły, wspomaganą przez Krzyżaków inflanckich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia