Wilia
 
Encyklopedia PWN
Wilia, białorus. Wilija, Vilija, ros. Wilija, Vilija, litew. Neris Wymowa,
rz. na Białorusi i Litwie, prawy dopływ Niemna;
Położenie w państwie: Białoruś, Litwa
Dopływ rzeki: prawy dopływ rzeki: Niemen
Długość: 510 km
Powierzchnia dorzecza: 25,1 tys. km2
Przepływ średni: 190 m3/s (przy ujściu)
Główne rzeki zasilające: Święta
Główne miejscowości: Wilno, Kowno
źródła na północ od Mińska; w środkowym i dolnym biegu brzegi wysokie, w korycie — progi; gł. dopływ — Święta (pr.); żegl. odcinkami; gł. m. nad Wilią: Wilno, przy ujściu — Kowno.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia