Sūmitsuin
 
Encyklopedia PWN
Sūmitsuin
[jap., ‘tajna rada’],
ciało doradcze cesarza i władz Japonii;
powołany 1888 w celu opracowania ostatecznej wersji pierwszej nowoczesnej konstytucji, z inicjatywy jej gł. autora Itō Hirobumiego, który został przewodniczącym S.; w Konstytucji Meiji (1889) uznano S. za organ doradczy w sprawach wymagających konsultacji cesarza, wypowiadający się na najważniejsze tematy państw. (budżet, organizacja administracji) i prawne (interpretacja i poprawki do konstytucji, reskrypty cesarskie, traktaty międzynar.); S. tworzyli przewodniczący, wiceprzewodniczący i 12 doradców (potem 24) — mianowani dożywotnio przez cesarza; sprawy najwyższej wagi rozpatrywano w obecności cesarza, obecni mogli być także członkowie rządu; opinie przekazywano także premierowi; S. do lat 30. XX w. wywierał duży wpływ na politykę państwa, ograniczając zakres władzy parlamentu i partii polit.; zlikwidowany 1947, po wprowadzeniu w życie Konstytucji Japonii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia