Serbia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Serbia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1992 Serbia jest republiką, z prezydentem wybieranym na 5-letnią kadencję w głosowaniu powszechnym (z prawem do jednej reelekcji), jako głową państwa. Władza ustawodawcza należy do Zgromadzenia Narodowego (Skupsztiny), liczącej 250 członków, wybieranych na 4-letnią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje rząd, z premierem na czele, powoływany przez parlament, a władzę sądowniczą — niezawisłe sądy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia